Ông Trần Nguyên Vũ hiện giữ chức vụ Giám đốc Quốc gia Nhóm các giải pháp Phần mềm của IBM Việt Nam. Nhóm các giải pháp phần mềm là “đầu tàu” của tập đoàn IBM trong quá trình chuyển mình để trở thành một công ty về điện toán biết nhận thức (cognitive computing) và nền tảng điện toán đám mây (cloud platform).

Các giải pháp phần mềm của IBM được thiết kế nhằm giải quyết những vấn đề mang tính thách thức nhất của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, ngành nghề trên phạm vi toàn thế giới. Từ năm 2013 đến nay, IBM đã không ngừng xây dựng và củng cố các tính năng và năng lực cần thiết để dẫn đầu trong lĩnh vực dữ liệu và các giải pháp phân tích dữ liệu, mở rộng kiến thức chuyên sâu và mạng lưới chuyên gia về từng ngành nghề, và phát triển các quan hệ đối tác và hệ sinh thái liên quan. Năm 2017, trong các giải pháp phần mềm của IBM, IBM Watson đã trở thành nền tảng Trí tuệ nhân tạo dành cho khối doanh nghiệp, và dự kiến sẽ tác động đến 1 tỷ người trên hành tinh trong năm nay. IBM cũng đã trở thành tập đoàn dẫn đầu thế giới về điện toán đám mây dành cho doanh nghiệp, với mức tăng trưởng thần tốc 35% năm 2016.

Ông Trần Nguyên Vũ gia nhập IBM năm 2007, và đã trải qua nhiều vị trí khác nhau trên các phương diện kỹ thuật, kinh doanh và lãnh đạo. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Quốc gia Nhóm các giải pháp Phần mềm của IBM Việt Nam, ông Trần Nguyên Vũ giữ chức Giám đốc Quốc gia Nhóm các Dịch vụ Công nghệ Toàn cầu của IBM Việt Nam, dẫn dắt quá trình chuyển đổi và tối ưu hoá mảng dịch vụ công nghệ của IBM nhằm tập trung nhiều hơn vào dịch vụ thuê ngoài quản lý (managed services) và các dịch vụ công nghệ giá trị cao.