Thầy Cung Trọng Cường hiện là Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Thầy là Giảng viên, Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Với vai trò là một Hiệu trưởng của một trường Cao đẳng kỹ thuật, thầy Cung Trọng Cường đã tổ chức thành công nhiều Hội thảo khoa học, Hội thảo về đổi mới sáng tạo và các Dự án về nghiên cứu phát triển, chuyển giao Công nghệ.

Thầy cũng tham gia nhiều dự án như: KOSEN, USAID COMET, IPP.

Thầy là người luôn đi đầu trong việc hỗ trợ, khuyến khích tính sáng tạo của sinh viên trong các lĩnh vực đào tạo và phong trào khởi nghiệp trong các trường Đại học, Cao đẳng…