Tiến sĩ Phan Thanh Đức có trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Các chủ đề ông quan tâm là: Quản lý quy trình kinh doanh, Big Data, Kiến trúc doanh nghiệp, Giáo dục tự do, Nghiên cứu đổi mới toàn cầu…

Ông là chủ nhiệm của nhiều đề tài, dự án cấp ngành và cấp bộ trong việc xây dựng các hệ thống thông tin trong các lĩnh vực doanh nghiệp, ngân hàng và giáo dục đại học.

Ông Thanh Đức còn là thành viên của nhiều chương trình hợp tác quốc tế như: Chương trình học giả lãnh đạo Châu Á (ALFP), Chương trình trao đổi hàn lâm Đức (DAAD), Chương trình trao đổi giảng viên Singapore,…