Ông Trương Thanh Hùng là đồng sáng lập – điều hành FiNNO Venture, một tổ chức chuyên về Đào tạo – Cố vấn – Đầu tư vào Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo (ĐMST). Ông cũng là một trong những chuyên gia cố vấn về ĐMST và Khởi nghiệp của Chương trình đối tác ĐMST Việt Nam – Phần Lan (IPP).

Ông có gần 15 năm làm việc trong cả hai môi trường dự án phát triển và quản lý doanh nghiệp, trong đó có nhiều dự án tài trợ của quốc tế liên quan đến xây dựng năng lực tổ chức và hỗ trợ phát triển khởi nghiệp/kinh doanh.

Ông Thanh Hùng là một trong 12 quán quân ĐMST của Việt Nam và là đại diện duy nhất của Miền Trung được Đại sứ quán Phần Lan và Bộ Khoa học Công nghệ tuyển chọn và cấp Chứng chỉ Chuyên gia Cố vấn ĐMST của Chương trình IPP.

Ông còn là một trong hai giảng viên chính duy nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này đang thực hiện Chương trình huấn luyện giảng viên (TOT) về Khởi nghiệp và ĐMST theo tiêu chuẩn quốc tế cho đội ngũ giảng viên từ các Trường Đại học/Cao đẳng và các chuyên gia đào tạo độc lập từ bên ngoài.