Tiến sĩ Trần Lương Sơn nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Thép và Hợp kim Matxcơva, Nga, và bằng Thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh tại trường MIT Sloan. Sau khi tốt nghiệp trường MIT, ông làm việc tại Viện Doanh nghiệp Tư nhân – Kenan Institute of Private Enterprise, thuộc Đại học North Carolina, Mỹ.

Vào năm 2000, ông Sơn đã sáng lập VietSoftware, một công ty công nghệ phần mềm tại Hà Nội. Năm 2015, ông cùng với các cựu sinh viên của Viện Công nghệ Massachusetts thành lập MITFive, một tổ chức phi lợi nhuận, để quảng bá tinh thần kinh doanh, cung cấp đào tạo và hỗ trợ các doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam.