Ông Philip Hùng Cao
– 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và An ninh Thông tin
– Cố vấn Giải pháp Công nghệ, Palo Alto Networks Vietnam
– Sáng lập viên Chính, Cộng đồng Cloud Security Alliance, Vietnam (#CSAVietnam)

– Đồng sáng lập kiêm Phó chủ tịch, Uỷ ban Vận động Thành lập Chi hội ISACA HCMC
– Đồng sáng lập #CISOClubVN
– Thành viên Ban cố vấn, Cộng đồng IT Leader (#ITLC)
– Thành viên Hội đồng Bình chọn, Giải thưởng ASEAN CIO/CSO (2015, 2016, 2017) tổ chức bởi IDG