Ông Phạm Ngọc Tuấn là Tổng Biên tập Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Phó Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia – VCCI