Ông Nguyễn Xuân Huy hiện đang giảng dạy ngành Kỹ thuật Dầu Khí tại Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ khoa học vào năm 2012 tại Đại Học Sejong, Hàn Quốc và Thạc sĩ quản trị kinh doanh vào năm 2007 tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm tham gia các dự án năng lượng dầu khí trong và ngoài nước. Nhiều công trình khoa học trong lĩnh vực chuyên môn đã được ghi nhận trong các tạp chí ISI, hội thảo quốc tế uy tín trên thế giới.

Ngoài ra, Ông hiện đang là Trưởng ban liên lạc cựu du học sinh Hàn Quốc ở khu vực Tp.HCM và các tỉnh phía Nam. Ông đóng vai trò kết nối, tham vấn, hỗ trợ xúc tiến thương mại, gọi vốn đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc, Việt Nam và các nước ASEAN