Andrew Rowan là một doanh nhân người Mỹ đã sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng từ năm 2011.

Với tư cách là Giám đốc Tập đoàn GKTA, ông đã thiết lập quan hệ đối tác với Chương trình Đối tác Sáng tạo Phần Lan – Việt Nam (IPP) trị giá 11 triệu euro, thúc đẩy tăng trưởng cho các công ty mới thành lập có nguồn gốc từ Việt Nam và được hỗ trợ bởi chính phủ Việt Nam và Phần Lan cho đến năm 2018.

Ngoài ra, ông Andrew đã cộng tác về đổi mới và sáng kiến doanh nghiệp tại Việt Nam với Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội, cũng như với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.