Adelyn Lê Ngọc Tú là một chuyên gia Quản trị kinh doanh về công nghệ thông tin và phần mềm kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Bà hiện đang là Quản lý kinh doanh cho công ty Salesforce.com ở Việt Nam và Phillipines.

Chuyên môn của bà là quản lý bán hàng, quản lý lãnh thổ, đám mây, tư vấn giải pháp, quản lý kênh, quản lý mối quan hệ đối tác, bán hàng giải pháp, quản lý doanh nghiệp tăng trưởng cao, quản lý giao dịch lớn, phát triển kinh doanh mới, xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, chiến lược tiếp cận thị trường, tư vấn ERP, CRM, BI, kiến trúc CNTT, quản lý tiếp thị tích hợp, đàm phán hợp đồng, PR và truyền thông, kỹ năng phân tích và nghiên cứu, làm việc nhóm, thực tiễn kinh doanh của Việt Nam…