Ông Lương Ngọc Tuấn là người sáng lập và giám đốc công ty Hệ Thống Việt (tên viết tắt V-SYS) với phương pháp luận và cách tiếp cận IoT hoàn toàn mới đã cho ra đời V-LOGIC, một nền tảng và bộ giải pháp cho phép lập trình bằng ngôn ngữ dễ nhất có thể – ngôn ngữ tự nhiên của con người. Với V-LOGIC, một người bình thường không cần phải là chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin hay điện tử tự động đều có thể triển khai các hệ thống tự động vận hành trên nền IoT.

Các thông tin khác: tốt nghiệp kỹ sư cơ khí năm 1993. Sáng lập công ty V-TOOLS năm 2003 chuyên về cơ khí chính xác. Sáng lập công ty V-SYS năm 2010 chuyên về nền tảng tự động và IoT.