Bà Nguyễn Thị Thu Trang hiện đang là Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư Cộng hưởng CoPlus, phụ trách tiếp thị và phát triển kinh doanh của CoPlus và là đại diện công ty ở cấp doanh nghiệp chuyên nghiệp của chính phủ và địa phương. Bà cũng là Giám đốc Phát triển Kinh doanh đồng thời là Quản lý trường hợp của dự án IPP từ tháng 6 năm 2015.

Bà Thu Trang có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc ở nhiều vị trí trong nhiều công ty như Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Phó Giám đốc ECCI Việt Nam (2012 – 2014); Trưởng phòng Kế hoạch Phát triển của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) (2009 – 2010); Ủy viên ban Thị trường & Nghiên cứu thị trường và Phó Giám đốc của InvestConsult Group; Nhà phát triển ứng dụng của Công ty TNHH Scancom Việt Nam (2002 – 2004)…