Ông Lâm Vĩnh Giang là một doanh nhân khởi nghiệp và là nhà đầu tư có hơn 20 năm kinh nghiệm, bao gồm 10 năm đầu tư tài chính tại Việt Nam. Ông đã sáng lập và là Giám đốc điều hành của RDA VIETNAM FUND, một quỹ của Mỹ đầu tư vào thị trường Việt Nam. Trước RDA, ông là đồng sáng lập và là Giám đốc điều hành của EMA VIETNAM FUND. Trước thời gian đó, ông là quản lý danh mục đầu tư của quỹ EMA GARP FUND. Ông Vĩnh Giang đã đầu tư hiệu quả trong những năm 2007-2008 khủng hoảng kinh tế Việt Nam và trong giai đoạn khủng hoảng tài chính quốc tế những năm 2008-2009. Vì vậy từ 2007 đến nay danh mục đầu tư của ông hiệu quả hơn VN-Index rất nhiều.

Trước khi đầu tư vào Việt Nam, ông Vĩnh Giang là một doanh nhân thành công, tham gia sáng lập một số công ty tăng trưởng cao bao gồm Cambridge Energy Solutions là công ty hàng đầu cung cấp những giải pháp cho ngành năng lượng, Viable Technologies là công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ cho những người khiếm thính, và JungleSoft là một trong những công ty đầu tiên phát triển phần mềm và dịch vụ định vị trên máy di động.

Ông Vĩnh Giang còn là thành viên của Launchpad Venture Group. Ông cũng là một nhà đầu tư thiên thần trong nhiều năm, và cố vấn một số công ty khởi nghiệp tại Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam. Ông có bằng Cử nhân Cơ khí từ MIT và bằng Thạc sĩ Cơ khí từ Đại học Maryland.