Bà Huỳnh Đình Thái Linh là một doanh nhân, giám đốc điều hành, chuyên gia tư vấn, và giảng viên. Bà có những kinh nghiệm tiên tiến về giáo dục như ở cả vị trí quản lý và giảng dạy.

Bà Thái Linh cũng có một nền tảng vững chắc trong tiếp thị, kinh doanh, phát triển kinh doanh trong các lĩnh vực dịch vụ (giáo dục, y tế, dịch vụ quảng cáo hàng không) ở các vị trí quản lý khác nhau.

Bà đã từng là huấn luyện viên chuyên nghiệp về kỹ năng mềm, kỹ năng sáng tạo và phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các thị trường Châu Á. Bà đã tham gia dự án Youth Park của Microsoft vào năm 2016. Bà hiện đang là điều phối viên chương trình SEPT MBA của trường Đại học Việt – Đức và cũng là người quản lý dự án của Praxispartnership (Tăng cường năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam do DAAD tài trợ).

Năm 2017, bà Thái Linh đã hợp tác với Vietnam Business Matching, trường Đại học Nguyễn Tất Thành để phát động chương trình “1000 Thủ Lĩnh Trẻ Đổi Mới Sáng Tạo Tầm Nhìn 10000 Thủ Lĩnh Trẻ Trên Toàn Quốc”.