SÀN TRI THỨC “NOVELIND”: “HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CAO ĐẲNG / ĐẠI HỌC”

DIỄN GIẢ:

  • GS.TS NGUYỄN HỮU ĐỨC – P.GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

  • PGS.TS NGUYỄN XUÂN HOÀI – VIỆN TRƯỞNG VIỆN CNTT, ĐẠI HỌC HÀ NỘI

  • TS. DƯƠNG TRỌNG HẢI – GIÁM ĐỐC VIỆN INDUSTRY 4.0, ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

  • TS. CUNG TRỌNG CƯỜNG – HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ

  • ĐẠI DIỆN MICROSOFT VIỆT NAM