Ngày 5/12/2017

7:30 – 8:00

 • Đăng kí và đón tiếp đại biểu

 Ban tổ chức

8:00 – 8:30 

 • Giới thiệu Hệ sinh thái khởi nghiệp

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – chuyên gia IPP

8:30 – 16:30

 • Tại sao cần đổi mới sáng tạo.
 • Giới thiệu chương trình giảng dạy đổi mới sáng tạo Khởi nghiệp.
 • Mô hình kinh doanh

Chuyên gia dự án IPP Các trường Đại học khu vực miền trung

Ngày 6/12/2017

7:30 – 16:30

 • Tư duy thiết kế (Design thinking)
 • Nền kỉnh tế chia sẻ- (Sharing ecomony)
 • Tư duy theo hướng hiệu quả (Effectuation)

TS Nguyễn Tiến Đông

Ngày 7/12/2017

7:30 – 9:00

 • Trình bày dự án khởi nghiệp

TS Nguyễn Tiến Đông

9:15 – 11:30

 • Hướng dẫn Gọi vốn đầu tư

Mr. Andrew Rowan

15:30 – 16:30

 • Mô hình phát triển startups

TS Marko Seppa

 • Nhận xét – góp ý

Ban tổ chức