KHAI TRƯƠNG KHÔNG GIAN SÁNG TẠO VÀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ