CHUNG KẾT CUỘC THI TÌM KIẾM Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA CÁC BẠN SINH VIÊN THUỘC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG

(10 Ý TƯỞNG CỦA CÁC NHÓM SINH VIÊN VÀO CHUNG KẾT)