NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN GẮN LIỀN VỚI DOANH NGHIỆP ĐỂ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

DIỄN GIẢ:

  • ÔNG TRƯƠNG ANH DŨNG – PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
  • CHUYÊN GIA CAO CẤP TỪ USAID COMET
  • ÔNG PHẠM ANH TUẤN – TỔNG BIÊN TẬP BÁO DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP

  • ÔNG ANDREW ROWAN – GIÁM ĐỐC QUỸ GKTA

  • BÀ CHIRANUN KALMOSIN – TRỢ LÝ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHAOPRAYA (THÁI LAN)