“VAI TRÒ CỦA CHÍNH QUYỀN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG TRONG VIỆC THÚC ĐẨY KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO”

DIỄN GIẢ:

  • TRẦN THỊ THU HƯƠNG – TRƯỞNG DỰ ÁN IPP
  • ÔNG TRƯƠNG ANH DŨNG – PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

  • ÔNG NGUYỄN TRUNG DŨNG – GIÁM ĐỐC CÔNG TY BK-HOLDING

  • ÔNG MARKO SEPPA – TƯ VẤN CAO CẤP CỦA DỰ ÁN IPP

  • ÔNG ANDREW ROWAN – GIÁM ĐỐC QUỸ GKTA

  • ÔNG PHAN THIÊN ĐỊNH – GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  • BÀ CHIRANUN KALMOSIN – TRỢ LÝ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHAOPRAYA (THÁI LAN)

  • HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG VÀ ĐẠI HỌC NHA TRANG

  • ÔNG CUNG TRỌNG CƯỜNG – HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ