XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG THỜI ĐẠI SỐ

DIỄN GIẢ:

  • ÔNG PHILIP HÙNG CAO – CHUYÊN GIA CAO CẤP TƯ VẤN GIẢI PHÁP CÔNG TY PALO ALTO NETWORKS

  • ÔNG HỒ THANH SƠN – PHÓ CHỦ TỊCH ROBUSTA

  • TIẾN SĨ PHAN THANH ĐỨC – HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

  • MS. ADELYN LÊ NGỌC TÚ – COMMERCIAL SALES MANAGER, MMGB, VIETNAM & PHILIPPINES

  • ĐẠI DIỆN MICROSOFT VIỆT NAM