KỸ NĂNG CẦN THIẾT CHO STARTUP

DIỄN GIẢ:

  • ÔNG LÂM VĨNH GIANG – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA RDA VIETNAM FUND’

  • ÔNG TRƯƠNG THANH HÙNG – ĐIỀU HÀNH FINNO VENTURE

  • BÀ NGUYỄN THU TRANG – GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HƯỞNG COPLUS

  • ÔNG MARKO SEPPA – TƯ VẤN CAO CẤP CỦA DỰ ÁN IPP

  • ÔNG ANDREW ROWAN – GIÁM ĐỐC QUỸ GKTA

  • ÔNG NGUYỄN TRUNG DŨNG – GIÁM ĐỐC CÔNG TY BK-HOLDING